השאירו פרטים ונדבר בהקדם האפשרי:

סיפורי הצלחה

תאונת תלמידים

סעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה קובע כי כל תלמיד הזכאי לחינוך חינם חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד. כלומר, כל תלמיד הרשום באחד ממוסדות החינוך ולומד באותו מוסד הלכה למעשה, מבוטח בביטוח תאונות אישיות תלמידים. בנוסף, מבוטחים גם ילדים בגני ילדים, בפעוטונים ובמעונות יום המופעלים על ידי רשויות מקומיות.

הורים רבים לא מודעים כלל לכך שילדיהם מבוטחים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות מה שמביא לכך שאינם ממשים את זכותם לקבל פיצויים במסגרת הפוליסה.

אילו תאונות מכסה הפוליסה?

תאונת תלמידיםכאשר חלילה, תלמיד נפגע בתאונה, גם אם התרחשה מחוץ לשעות הלימודים ופעילות ביה"ס וללא קשר למסגרת הלימודים, יכול התלמיד לתבוע באמצעות הוריו את חברת הביטוח המבטחת את המוסד הלימודי. הפיצוי במסגרת הפוליסה אינו קשור לשאלה באשמת מי נגרמה התאונה או מי אחראי לה. בנוסף, התביעה לפוליסה אינה שוללת תביעה נזיקית כנגד הגורם אשר אחראי לנזק שנגרם לילד. הביטוח תקף במשך כל השנה, כל שעות היממה, שבתות וחגים כולל חופשת הקיץ.

הביטוח אינו מכסה פגיעה בתאונת דרכים, מחלה שאינה נובעת מתאונה, רשלנות רפואית, פגיעה כתוצאה מפעולת איבה ופגיעה בתאונת עבודה.

מתי הפוליסה מפצה?

פוליסת הביטוח מפצה במקרה של מוות ובמקרה שנותרה לתלמיד נכות צמיתה כתוצאה מהתאונה. הפוליסה מפצה החל מנכות צמיתה בשיעור של 5%, כאשר שיעור הפיצוי נקבע באופן יחסי בהתאם לכך ש-100% נכות מקנים פיצוי של כ-400,000 ₪ (נכון ל-2014). במקרה של נכויות קשות במיוחד קיימת בפוליסה אפשרות לתשלום "מענק חומרה" בגובה של 50% נוספים מגובה הפיצוי המקסימאלי.

גם במקרה של נכות זמנית הפוליסה מפצה וזאת החל מהיום השישי בו התלמיד הנפגע מרותק למיטתו, ובתנאי שמדובר בתקופה העולה על 21 ימים רצופים לפחות. תקופת הנכות הזמנית המקסימאלית המכוסה בפוליסה הינה שישה חודשים בחישוב מצטבר. במידה ומדובר בימי אשפוז אזי ישנה תוספת.

פוליסת הביטוח מפצה גם על 10% משיעור ההוצאות בגין אמצעי עזר רפואיים הנחוצים לתלמיד הנפגע, לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים ואשר אינן מכוסות על ידי חוק הבריאות הממלכתי.

קיים בפוליסת הביטוח הנ"ל גם כיסוי ביטוחי עבור הורים אשר נפגעו במסגרת השתתפות בפעילות המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד המבוטח לרבות ליווי בטיולים והשגחה באירועים.

מהו מועד ההתיישנות?

מועד ההתיישנות של התביעה הינו 3 שנים לאחר שהגיע התלמיד הנפגע לגיל 18. כלומר, הגיל המקסימאלי שבו ניתן לתבוע פיצויים מחברת הביטוח במסגרת הפוליסה תהא עם הגיעו של התלמיד הנפגע לגיל 21.

הגשת התביעה לחברת הביטוח אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות אלא רק הגשתה לבית המשפט. ארעה תאונה- מה לעשות?

בדומה לכל תביעה משפטית, חשוב מאוד לשמור מסמכים שמהווים למעשה את הראיה להוכחת נזק. יש לשמור כל מסמך רפואי וכל קבלה ותיעוד של ההוצאות שהוצאו בגין התאונה. מומלץ לצלם את מקום התאונה וזאת על מנת להוכיח רשלנות במידה ואכן קיימת. לאחר איסוף כל התיעוד שלעיל מומלץ לגשת לעו"ד העוסק בתחום על מנת להעריך את סיכויי התביעה ולטפל בהליך בצורה מקצועית על מנת לקבל את הפיצוי המגיע.

מוזמנים ליצור איתי קשר או להשאיר פרטים ואחזור אליכם בהקדם
Paste your AdWords Remarketing code here