השאירו פרטים ונדבר בהקדם האפשרי:

סיפורי הצלחה

צוואה

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו על פי שיקול דעתו הבלעדי והאישי. אדם רשאי לבטל או לשנות את צוואתו בכל עת.

למה כדאי לערוך צוואה?

כאשר אדם הולך לעולמו ואין לו צוואה אז כל העיזבון שלו צפוי להתחלק בהתאם לכללים שנקבעו בחוק הירושה. המחוקק שחוקק את חוק הירושה קבע חלוקה שנראתה לו צודקת וזאת במנותק מהסיטואציה האינדיבידואלית ומהרצון האובייקטיבי של המצווה. לכן, במידה ואדם מעוניין לחלק את עיזבונו שלא בהתאם להוראות חוק הירושה, אז אין ספק שעליו לערוך צוואה, שכן עריכת הצוואה מבטיחה כי לאחר מותו יחולק הרכוש שהותיר בדיוק על פי רצונו ולא על פי הקבוע בחוק הירושה.

למה לכתוב צוואה אם אדם מעוניין להוריש כהוראות חוק הירושה?

גם כאשר המצווה מעוניין בהורשה לפי ברירת המחדל בחוק, עדיין ישנו יתרון לכתיבת צוואה, שכן כך ניתן לנסות ולמנוע סכסוך בין היורשים לאחר מות המצווה. לדוגמה במקרה בו למוריש 3 ילדים בגירים, אם המוריש צופה או חושש ממצב בו אחד הילדים ינסה לתבוע לעצמו חלק גדול יותר מהשליש המגיע לו על פי חוק הירושה, הוא יכול לכתוב צוואה ולהביע את רצונו המפורש שכל אחד משלושת ילדיו יקבל שליש ולא יותר מכך. אמנם צוואה כזו לא תמנע הגשת התנגדות לה על ידי יורש שחושב שמגיע לו יותר משליש אבל עצם קיומה של הצוואה יאפשר לשני היורשים הנותרים להוכיח את רצונו של המוריש, שהוא הגורם החשוב והמשפיע ביותר בעת חלוקת העיזבון, ולחזק משמעותית את עמדתם במקרה של ניהול הליך משפטי בשל סכסוך ירושה.

מהן הדרכים בהן ניתן לערוך צוואה?

על פי חוק הירושה, התשכ"א 1965, צוואה ניתן לערוך בארבע דרכים שונות:

  1. צוואה בכתב יד – צוואה הכתובה בכתב ידו של המצווה וחתומה על ידו. צוואה מסוג זה כל אדם יכול לערוך באופן עצמאי, ללא עדים או עורך דין, ולכן זו הדרך הקלה והפשוטה ביותר להכנת צוואה. עם זאת, בשל היעדרם של עדים לעריכת הצוואה, יותר קל למי שאינו שבע רצון ממנה לנסות לערער על האותנטיות שלה ודעתו של המצווה בעת כתיבתה. ואכן, דרך זו של עריכת צוואה בכתב יד אינה שכיחה באופן יחסי במדינת ישראל, שכן מרבית בני האדם חוששים שבהעדר לווי משפטי מקצועי צוואתם לא תבוצע בבוא העת על ידי בית משפט במידה ויתגלו בה פגמים אשר עלולים להביא לפסילתה או לביצועה החלקי.
  2. צוואה בעדים– הצוואה נפוצה ביותר בישראל. צוואה הנערכת לפני שני עדים לפחות. נוכחות העדים נועדה להוכיח את אמיתות הצוואה וכי היא נעשתה מרצונו החופשי של המצווה והם אינם צריכים לדעת מהו תוכן הצוואה והאם המצווה צלול בדעתו, אלא רק להיות עדים לעצם עריכתה של הצוואה. על העדים להיות מעל גיל 18, כשירים לדין ואינם נהנים מהצוואה.
  3. צוואה בפני רשות– צוואה המוגשת לגורם רשמי כגון שופט, חבר בית דין דתי, רשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה או נוטריון או נעשית באמצעותו.
  4. צוואה בעל פה–  הצוואה הנדירה ביותר. נעשית על ידי אמירת דברי המצווה בעל פה מול שני עדים כאשר אין לאדם כל יכולת, בשל מצבו, לערוך צוואה באחת משלוש הדרכים האחרות שכן הוא גוסס, הנמצא על ערש דווי. העדים צריכים לערוך רישום מדויק ככל הניתן של דברי המצווה ב'זיכרון דברים', מהר ככל הניתן לאחר שנאמרו להם, לחתום עליו, ולהפקיד אותו אצל הרשם לענייני ירושה. הצוואה בתוקף רק אם המצווה נפטר ב-30 הימים שלאחר מכן. בצוואה זו, העד או בן זוגו, יכולים להיות נהנים מהצוואה.

מהו מבנה הצוואה הבסיסי?

צוואה מכילה שלוש קטגוריות מרכזיות:

  1. זהות היורשים–  פירוט זהות היורשים, בין כיורשים ישירים ובין כיורשים חלופיים.
  2. הוראות חלוקה –  פירוט דרך חלוקת העיזבון בין היורשים.
  3. תנאים ותניות –  פירוט הוראות אשר מאפשרות להתנות את הירושה בתנאים, כמו גם להמריץ את היורשים לבצע פעולות אשר המצווה מעוניין בהן לאחר פטירתו.

מהי מנהל את הצוואה?

ניתן לכלול בצוואה גם הוראה על מינוי מנהל עיזבון שיהיה אחראי על חלוקת העיזבון בין היורשים השונים.

מהי צוואה הדדית?

בשנת 2005 תיקנה הכנסת את חוק הירושה וקבעה בסעיף 8 א' לחוק כי בני זוג רשאים לכתוב צוואות הדדיות, מתוך הסתמכות של צד אחד על צוואתו של הצד השני, אם בשתי צוואות נפרדות ואם בצוואה אחד משותפת.

לפני התיקון לחוק, בני זוג שחפצו לדאוג לביטחון הכלכלי ולשקט הנפשי של בן הזוג שנותר בחיים, ערכו שתי צוואות נפרדות אישיות, שבהן הוריש כל צד את רכושו לצד השני, ורק כאשר הצד שני נפטר גם הוא, העיזבון הועבר לילדים, לקרובים או למי שקבעו הצדדים. אלא שמתווה זה עורר בעיות וקשיים רבים, שכן לא פעם קרה שבן זוג נפטר, וכל רכושו, כפי שנקבע בצוואה האישית שערך בהסתמך על צוואת הצד השני, עבר לצד שנותר בחיים, שלאחר מכן החליט לשנות את הצוואה ולהוריש את כל הרכוש, אשר מורכב מרכוש בן הזוג שנפטר, לבן זוג חדש או לאחר, וזאת במקום להוריש את הרכוש לילדים, כפי שנקבע והוסכם בין הצדדים. תרחיש זה חזר על עצמו בגרסאות שונות פעמים רבות, וגרם לפגיעה קשה ביסוד "קיום רצון המת", שהוא בסיס חוק הירושה. האי צדק והעיוות שנגרמו בשל האפשרות החוקית לשנות צוואות משותפות, לאחר מות אחד מבני הזוג (וגם בעודם בחיים), הובילו לחקיקת הסעיף הנ"ל, שבו נקבע מנגנון ייחודי לצוואות משותפות, שנקראות כעת "צוואות הדדיות". מנגנון המבטיח הגנה על הסתמכות הצדדים ועל קיום רצון בני הזוג – העולה מצוואתם ההדדית.

יכולת הביטול של הצוואה ההדדית מוגבלת על פי הוראות החוק. כאשר שני המצווים בחיים – מספיקה שליחת הודעה בכתב לבן הזוג השני שבה מודיעים על ביטול הצוואה. אולם במקרה של פטירת אחד/ת מבני הזוג – אם טרם חולק העיזבון, יצטרך האלמן היורש לוותר על חלקו בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית, ואם העיזבון כבר חולק בפועל, יצטרך האלמן להשיב את מה שירש מבן הזוג המנוח. ניתן לקבוע בצוואה אפשרויות אחרות לביטול הצוואה בהתאם לרצון בני הזוג, אולם לא ניתן לוותר על הזכות לביטול הצוואה בחיי שני בני הזוג.

צוואה הדדית היא צוואה בעדים וחותמים עליה שני עדים.

משרדנו מסייע ללקוחות בעריכת צוואות מקצועיות, תוך מתן ייעוץ כיצד ניתן למנוע תרחישים אשר יאפשרו להתנגד להן או להטיל ספק בתוקפן כבר בעת עריכתן. ראוי להבין שניסוח צוואה עשוי להיות מורכב וצריך להיעשות במקצועיות בליווי עו"ד מומחה בתחום. זאת, בכדי שלא לעבור על דיני הירושה ומעבר לכך על מנת להיות בטוחים שאף אחד מהיורשים החוקיים לא נפגע.

 

 

Paste your AdWords Remarketing code here