השאירו פרטים ונדבר בהקדם האפשרי:

סיפורי הצלחה

פוסט טראומה

פוסט טראומה מוגדרת כתגובה מתמשכת לאירוע טראומטי כלומר, היא יכולה להופיע זמן רב לאחר אירוע טראומטי שאדם או אישה חוו במהלך חייהם.
התפתחות ההפרעה אפשרית בכל שלב חיים וקיימים מקרים בהם התסמינים של ההפרעה מחמירים ונמשכים.

אנשים רבים עברו בעברם אירוע שמוגדר כטראומה משמעותית כתוצאה ממלחמה, תאונה, תקיפה מינית או אירוע מסכן חיים אחר. רק חלק מהאנשים שחוו טרואמה מפתחים סימפטומים פוסט-טראומטיים מתמשכים כגון: שנויים במצב הרוח, הפרעות בשינה, הימנעות ועוד.

אנשים ונשים שסובלים וסובלות מפוסט טראומה באופן שפוגע בכושר העבודה שלהם, כלומר ביכולת לעבוד, זכאים לזכויות רפואיות והטבות דוגמת גמלת נכות כללית וגמלת נכות מעבודה.

זכויות רפואיות למתמודדים עם פוסט טראומה

לאדם הסובל מהפרעת פוסט טראומה שנמשכת יותר מ3 חודשים, ומוכר כאדם בעל הפרעה כרונית קיימות זכויות רפואיות מהמוסד לביטוח לאומי, כגון: קבלת קצבת נכות, עזרה בשיקום, קצבת שירותים מיוחדים ועוד. זכויות רפואיות אלו נועדו לעזור לחולים בפוסט טראומה בכדי להתמודד ולטפל בהפרעה הפוסט טראומטית איתה הם מתמודדים.

מי שתובע את חברת הביטוח על רקע אובדן כושר עבודה או את קרן הפנסיה שלו הוא יהיה זכאי לפיצוי כספי בהתאם לסוג הביטוח בו הוא מבוטח. לפעמים לא אחת מתמודדי פוסט טראומה נוטים לשכוח את הפיצוי הכספי החודשי של אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה או בחברת הביטוח.

פוסט טראומה מצה"ל

לחיילים וחיילות שנפגעו גופנית ו\או נפשית במהלך שירותם הצבאי, קיימת אפשרות לקבל פיצוי ממשרד הביטחון. החוק מאפשר לחייל עצמו להיות מוכר כנפגע פוסט טראומה עקב השירות הצבאי.

על פי החוק הגשת התביעה לקצין התגמולים במשרד הביטחון צריכה להתבצע תוך שלוש שנים מתום השירות הצבאי. במקרים בהם ההפרעה מתפתחת שנים רבות לאחר האירוע הטראומטי יכולה להיווצר בעיה בהגשת התביעה ולכן מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד שמתמחה בתחום תביעות למשרד הבטחון.

הגשת תביעה לקביעת נכות נפשית

על מנת להגיש תביעה לקביעת נכות נפשית בגין פוסט טראומה יש למלא את הטפסים הרלוונטים ולצרף את המסמכים הרפואיים הדרושים המצב הרפואי.

לאחר הגשת התביעה לקצבת נכות כללית, תשלח הזמנה לועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי לצורך קביעת אחוזי הנכות הרפואית.
הוועדה מורכבת ממזכיר ורופא מומחה בתחום התביעה, פסיכיאטר במקרה של פוסט טראומה. לועדה מומלץ להגיע בליווי עורך דין מומחה בתחום שרשאי לייצג את התובע, ולענות על שאלות הנציגים בועדה הרפואית בשמו. עורך הדין יסביר ויפרט בקצרה על ההתמודדות עם הפוסט טראומה ועל הליקויים אותם הוא חווה, הקשיים בתפקוד בעבודה והעזרה הנדרשת. עורך הדין יציג בפני חברי הועדה את המסמכים הרפואיים הנדרשים, ברוב הועדות תתבצע בדיקה על ידי הרופא, מומחה הפסיכאטריה בועדה.

קביעת דרגת אי כושר עבודה

לאחר הועדה הרפואית ייקבעו אחוזי הנכות הרפואית של החולה, ובעקבות כך יקבעו את דרגת אי כושר העבודה שלו בשיעורים להלן:
כאשר נקבעת נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות וכאשר ישנו ליקוי אחד של 25% לפחות.
כאשר נקבעת נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות ואם אין ליקוי אחד של 25% לפחות.
כאשר נקבעת נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות לעקרת בית.

ערעור על ההחלטה הרפואית

ניתן לערער על החלטות הועדה במקרה ואדם הגיש תביעה לקצבת נכות כללית בגין פוסט טראומה ונקבעו לו פחות מ80% אחוזי נכות, או שיש השגה בנוגע לתאריך תחילת הנכות.

Paste your AdWords Remarketing code here