השאירו פרטים ונדבר בהקדם האפשרי:

סיפורי הצלחה

מחלת הסרטן והזכויות בגינה

סרטןהוא שם כולל לקבוצת מחלות המאופיינות על ידי גידול בלתי מרוסן של תאים. מסיבות שאינן ידועות לנו מתרחשים במהלך החיים שינויים בתוך החומר הגנטי שבגרעין התא, הגורמים לתא לשנות את אופיו/מרכיביו/צורתו וגורמים לחלוקה מואצת של תא בודד כלשהו בגוף. כאשר מנגנוני הבקרה של הגוף אינם מסוגלים לעצור את תהליך החלוקה המואץ, נוצרת קבוצה של תאים ההולכת וגדלה באופן בלתי רצוי וזהו למעשה תהליך סרטני.

כיום מוכרים בעולם המדע והרפואה למעלה מ-200 סוגי גידולים סרטניים, הנבדלים באיברים בהם הם מתפתחים, בסוג התאים המאפיין אותם, בקצב ההתפתחות שלהם, בתופעות הגופניות שהם גורמים ועוד.

מחלת הסרטן יכולה להיות מטופלת בטיפול מקומי כמו ניתוח להוצאת הגידול והקרנות, יכולה להיות מטופלת בטיפול סיסטמי דוגמת טיפולים כימותרפיים ויכולה להיות מטופלת בטיפולים המשלבים בין השניים.

מהן הזכויות הרפואיות המגיעות לחולי סרטן?

לחולה סרטן עשויות להיות זכויות שונות ומגוונות, אשר תלויות בסוג מחלתו, בצורת הטיפול בה וגם בסטאטוס שלו, קרי גילו, מצבו התעסוקתי וגובה השכר או הפנסיה שלו.

חולה סרטן בגילאים 18 ועד גיל פרישה, ( 67 לגברים ו-62 לנשים), אשר בשל מחלתו נפגע כושר עבודתו בפועל, כלומר אין לו הכנסה מעבודה או שהכנסתו הצטמצמה ואינה עולה על הסכום הקבוע בתקנות (7,522 ש"ח ברוטו נכון לשנת 2024) יכול להגיש תביעה לקצבת נכות כללית שהיא במילים אחרות תביעה לאובדן כושר עבודה ומשולמת לצורך הבטחת קיום מינימאלי למי שעקב בעיותיו הרפואיות נפגע כושר עבודתו ואינו מסוגל להשתכר. את הקצבה ניתן לקבל רטרואקטיבית לתקופה של עד 12 חודשים מיום הגשת התביעה בכפוף למצב הרפואי והתעסוקתי.

חולה סרטן אשר מטופל בסדרת טיפולים כימותרפיים יהיה זכאי לקצבת נכות כללית מלאה (בשיעור של 4,291 ₪, נכון לשנת 2024) באופן די אוטומטי. זכאותו תבחן בביטוח לאומי במסגרת "המסלול הירוק" שהינו מסלול מהיר ומקוצר במהלכו מתקיים דיון של וועדה רפואית ללא נוכחות החולה ועל סמך מסמכים רפואיים בלבד.

במידה והחולה זקוק לעזרה רבה של הזולת בביצוע פעולות היום-יום (לבוש, רחצה, שליטה על הסוגרים, ניידות בבית, אכילה) ומשק הבית (הכנת מזון, הפעלת מכשירים, אחזקת בית, טיפול תרופתי, קניות, סידורים מוסדיים וכספים) אז הוא יכול להגיש במקביל גם תביעה לקצבת שירותים מיוחדים.

המל"ל נוהג לראות חולה סרטן אשר מטופל בטיפולים כימותרפיים כזקוק לעזרה רבה בביצוע רוב פעולות היום-יום לפחות 12 ימים בחודש, במחשבה על הימים העוקבים לקבלת הטיפולים, ועל כן קובע זכאות לקצבה בשיעור של 50% (1,771 ₪ נכון לשנת 2024) למשך חצי שנה במסגרת "המסלול הירוק".

גם חולה, שלמרות מצבו הרפואי, ממשיך ועובד עשוי להיות זכאי לקצבת שירותים מיוחדים וניתן לקבל את הקצבה גם בזמן שממשיכים לעבוד וקיימות הכנסות מעבודה.

חולה סרטן שלמרות מצבו הרפואי ממשיך ועובד ומשלם מס הכנסה ממשכורתו, או לחילופין חולה שהפסיק לעבוד ומשלם מס הכנסה מהפנסיה שלו, עשוי להיות זכאי לפטור מתשלום מס הכנסה במידה ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 100% עקב המחלה (ליקוי רפואי אחד), או אם נקבעה לו נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% עקב בעיות רפואיות שונות, לתקופה של מעל לחצי שנה.

גם בתביעה זו נהוג לקבוע לחולה סרטן המטופל בטיפולים כימותרפיים נכות רפואית בשיעור של 100% לשנה בצורה די אוטומטית.

בנוסף לכך, לחולה סרטן עשויות להיות זכויות נוספות בביטוחים הפרטיים שלו כגון ביטוח מחלות קשות וביטוח אובדן כושר עבודה וכן זכות להנפקת תג חניה לנכה ממשרד התחבורה.

קיימים סוגי סרטן שנגרמים עקב תנאי עבודתו של החולה, לדוגמא אנשים הנחשפים לשמש בזמן עבודתם ועקב כך התפתחו גידולים סרטניים בעורם, כגון חקלאים ומנהלי עבודות שטח, או לדוגמא אנשים העובדים בחשיפה לאזבסט וכימיקלים שונים כגון כרום, ניקל, פיח וזפת, אשר בשל כך התפתחה אצלם מחלת סרטן הריאות.

במקרים כגון אלו יש צורך להגיש תביעה לפגיעה בעבודה במסגרתה יש להוכיח קשר סיבתי בין תנאי העבודה לבין המחלה. במידה והקשר מוכח יש להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, אז וועדה רפואית תקבע את דרגת הנכות שנותרה בגין המחלה, כאשר בסיס הפיצוי יהיה בהתאם לשכר הממוצע של העובד לפני אבחון המחלה ועל כן הפיצוי עשוי להיות גבוה הרבה יותר מאשר בתביעה לקצבת נכות כללית בה גובה הקצבאות קבוע בחוק.

לסיכום, ישנן תביעות בהן הזכאות היא די אוטומטית וזאת בשל  סוג הטיפול במחלה ונדמה שאין צורך להיעזר במומחה בתחום, בעוד תביעות אחרות, כגון תביעות לפגיעה בעבודה, עשויות להיות מהמורכבות ביותר בתחום מימוש הזכויות הרפואיות. לכן אני ממליץ לפנות לעו"ד בעל ניסיון בתחום על מנת שזה יפגוש את החולה, יבחן אילו תביעות רלוונטיות לסטאטוס המחלה והתעסוקה שלו, יבהיר את סיכויי התביעה וילווה את התובע ומשפחתו באופן מלא לאורך התהליך כולו, לרבות ייצוג בוועדות הרפואיות, עד למימוש מלוא זכויותיו הרפואיות.

Paste your AdWords Remarketing code here