השאירו פרטים ונדבר בהקדם האפשרי:

סיפורי הצלחה

זכויות נפגעי איבה

למרבה הצער במציאות חיינו מדינת ישראל ידעה נפגעים רבים מפעולות טרור של החמאס, החיזבאללה וארגוני טרור אחרים. בעקבות המציאות הזו חוקק בשנת 1970 חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. תוכנו של החוק לקוח משני מקורות שונים, שהינם חוק הביטוח הלאומי וחוק הנכים (תגמולים ושיקום) – חוק שחל על נפגעים ונפגעות במהלך שירותם הביטחוני.

מהי פעולת איבה?

פעולת איבה מוגדרת כפעולה עוינת שמתבצעת על ידי צבא של מדינת אויב או ארגון טרור כלשהו או מפגעים יחידים על רקע לאומני.

מיהו נפגע פעולת איבה?

על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה נפגע פעולת איבה מוגדר אזרח או תושב של מדינת ישראל שנפגע בפעולת איבה בישראל ומחוצה לה.  גם מי שנכנס לישראל כחוק על פי אשרה או רישיון ונפגע בשטח מדינת ישראל, לרבות שטחי יהודה ושומרון ועוטף עזה. ישובים כגון: בארי, רעים, אשקלון, אשדוד, שדרות, כפר עזה, זיקים ועוד.

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה חל גם על תושבי חוץ. הכוונה למשל לתושב חוץ שנפגע תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעביד ישראלי מחוץ לארץ ישראל.

אדם שמוגדר כתושב שטחים שמחזיק תעודת זהות ישראלית ואדם שמוגדר כתושב שטחים שבידו היתר כניסה ממפקד כוחות הצבא שנפגע בשטח בתחום הקו הירוק זכאי גם הוא לפצוי על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

מהי פגיעה מפעולת איבה?

פגיעה מפעולת איבה מוגדרת כמגוון פגיעות:

  1. פגיעה מפעולה של כוחות אויב
  2. פגיעה בשגגה מידי אדם עקב פעולת איבה של כוחות אויב
  3. פגיעה בשגגה בנסיבות שהיה בהן חשש סביר שתבוצע פעולת איבה
  4. פגיעה מנשק שהיה מיועד לפעולת איבה של כוחות אויב
  5. פגיעה מנשק שהיה מיעוד כנגד פעולה כזו
  6. פגיעה שאירעה בחו"ל ע"י ארגון שמטרתו לפגוע בישראל או באזרחי ישראל
  7. פגיעה ש"הרשות המאשרת" המתמנה ע"י שר הביטחון אישרה שהפגיעה היא פגיעת איבה

כיצד מגישים תביעה בכדי לקבל הכרה כנפגע פעולת איבה?

הגשת תביעה לקבלת תגמולים מהביטוח הלאומי עקב הפגיעה מותנית באישור הכרה של הרשות המאשרת במשרד הביטחון שהפגיעה היא אכן פגיעת איבה. את התביעה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי באמצעות מילויו של טופס התביעה הייעודי "הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי"- בל/580. יש להגיש את התביעה בתוך 12 חודשים מיום הפגיעה.

טופס התביעה לקבלת תגמולים מהביטוח הלאומי צריך להיות מגובה באסמכתאות רפואיות רלוונטיות. בנוסף עובדים שמוגדרים שכירים צריכים לצרף תלושי שכר משלושת החודשים האחרונים למועד הפגיעה ובנוסף, אישור משטרה. כאשר מדובר באירועים בהם היו נפגעים רבים (כמו פגיעות שנגרמו מטילים, שיגורים, רסיסים או פיגועים) אז לא יהיה צורך בצירוף אישור משטרה.

מהו תהליך התביעה?

טופס התביעה שמוגש לביטוח לאומי מועבר לרשות המאשרת אשר בוחנת ומחליטה האם מדובר בפעולת איבה או שלא, כאשר את החלטתה הסופית על הרשות לספק תוך 3 חודשים מהרגע שהבקשה תועבר אליה. ניתן לערער על החלטת הרשות לוועדה מיוחדת המנוהלת ע"י שופט בביהמ"ש המחוזי.

במידה והרשות המאשרת מצאה לנכון לקבוע כי מאורע מסוים נחשב לפעולת איבה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי טופס "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתשלום גמלת נכות"- בל/581.

ניתן להגיש את התביעה לתגמול בתוך שנה מיום הפגיעה. הגשת תביעה בשלב מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכאות לתגמולים.

כיצד נקבעת דרגת הנכות?

לאחר הגשת התביעה יוזמן המבוטח לוועדה רפואית בסניף המוסד לביטוח לאומי.

קביעת הנכות מתבצעת על פי הסעיפים המקובלים שקבועים בחוק הנכים, כלומר תגמולים ושיקום. קביעת דרגת הנכות עבור נפגעי פעולות איבה תתבצע בהתאמה לאותם קווים מנחים אשר לפיהם נקבעות גם דרגות הנכות של נפגעי מערכת הביטחון. בנפגעי מערכת הבטחון נמנים חיילים, סוהרים, מתנדבי המשמר האזרחי וכל מי שמוגדר נכי צה"ל.

כיצד נקבע גובה הפיצוי?

  1. במידה והוועדה תקבע שנותרה נכות קבועה בשיעור של 9%-0% הנפגע לא זכאי לתגמול כלל.
  2. במידה והוועדה תקבע כי נותרה נכות קבועה בשיעור של 19%-10% יינתן מענק חד-פעמי שנע מ- 57,353 ₪, במקרה של 10%, ל-216,933 ₪, במקרה של 19% נכות (נכון לשנת 2023).
  3. במידה והוועדה תקבע כי נותרה נכות בשיעור של 20% ומעלה תשולם קצבה חודשית בסכום שנע מ- 1,062.09 ₪, במקרה של 20%, ועד 7,434.66 ₪ במקרה של 100%+ (דרגת נכות מיוחדת), כאשר יש תוספת תגמול לנפגעים מבוגרים (הסכומים נכונים לשנת 2023).

על החלטת הוועדה הרפואית ניתן לערער תוך 60 ימים מיום קבלת ההחלטה.

האם קיימים תגמולים נוספים?

נפגע פעולת איבה שאין לו הכנסה מספקת למחייה בגלל נכותו המוכרת ונתוניו האישיים דוגמת גיל, השכלה, ניסיון תעסוקתי וכדומה עשוי להיות זכאי לתשלומים מיוחדים אשר יפורטו להלן.

מי זכאי ומהו תגמול מחוסר פרנסה?

נפגע פעולת איבה שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה, הגיש את התביעה הראשונה בגיל 18-67, הכנסתו אינה עולה על 2,655 ₪ (נכון לשנת 2023) ועשה את כל יכולתו כדי לקבל הכנסה או להגדילה (נרשם בלשכת התעסוקה בתוך שבוע מיום היותו מחוסר פרנסה וממשיך להירשם כדורש עבודה, לא סירב לקבל עבודה שהוצע לו ע"י לשכת התעסוקה, ומוכיח כי הוא מנסה להשתלב בעבודה או נמצא בהליך שיקומי של אבחון או הכשרה לעבוד) עשוי להיות זכאי לתגמול מחוסר פרנסה.

התגמול מוגבל לתקופה של עד 24 חודשים, כאשר בעלי דרגת נכות בשיעור של 40% ומעלה אשר סיימו לימודים במוסד להשכלה גבוהה וטרם מצאו עבודה זכאים לתגמול זה במשך עד 6 חודשים מיום סיום לימודיהם.

מדובר בתגמול שנע בין 3,321.99 ₪ ל-8,972.65 (נכון לשנת 2023) בהתאם לדרגת אחוזי הנכות ולמצב המשפחתי.

מי שצפויה להיקבע להם נכות בשיעור של 20% לפחות עשויים להיות זכאים לתוספת עוד לפני שהוועדה הרפואית קבעה להם נכות.

מי זכאי ומהו תגמול מיוחד (תג"מ 6)?

נפגע פעולת איבה שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 49%-20%, כאשר לפחות 20% נקבעו בגין פגיעת ראש או פגיעה נפשית, טרם הגיע לגיל פרישה, לא ניתן לשקמו בתחום התעסוקתי והכנסתו מעבודה אינה עולה על 11,870 ₪ (נכון לשנת 2023) עשוי להיות זכאי לתגמול מיוחד.

גובה התגמול נע בין 5,970.2 ₪ ל-8,507.9 ₪ (נכון לשנת 2023), בהתאם למצב המשפחתי. למי שהכנסתו עולה על שכר המינימום במשק יקוזז מהתגמול מחצית מהסכום שעולה על שכר המינימום.

נפגע פעולות איבה שמתקיים מתגמול מיוחד עשוי להיות זכאי גם למענק נישואין לרגל נישואי ילדו,  מענק בת/בר מצווה עת ילדיו הגיעו לגיל מצוות, מענק חג וטיפולי שיניים.

מי זכאי ומהו תגמול נצרך?

נפגע פעולת איבה שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 50% לפחות והיא בתוקף לעוד שנה אחת לפחות (במקרה של נכות זמנית), הגיש את התביעה הראשונה בגיל 18-67, לא ניתן לשקמו בתחום התעסוקתי והכנסתו אינה עולה על 11,870 ₪ (נכון לשנת 2023) עשוי להיות זכאי לתגמול נצרך שנע בין סך של 9,997.47 ₪ לסך של 14,002.41 ₪ (נכון לשנת 2023) בהתאם לאחוזי הנכות ולמצב הרפואי. למי שהכנסתו עולה על שכר המינימום במשק יקוזז מהתגמול מחצית מהסכום שעולה על שכר המינימום.

נפגע פעולת איבה שמתקיים מתגמול נצרך עשוי להיות זכאי גם למענק נישואין לרגל נישואי ילדו,   מענק בת/בר מצווה עת ילדיו הגיעו לגיל מצוות וטיפולי שיניים.

מי זכאי ומהו תגמול פרישה מוקדמת?

נפגע פעולת איבה שגילו בין 50 לגיל פרישה, רופא תעסוקתי קבע שאינו כשיר לעבודה כלשהי, פרש מעבודתו ואינו עובד או עובד או בעל הכנסות שאינן עוברות את שכר המינימום במשק ונקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 35% ומעלה סה"כ או 20% ומעלה בגין פגיעת ראש או נפשית או 50% ומעלה בגין פגיעה בגפיים התחתונות, באגן הירכיים או בעמוד השדרה עם נזק למערכת העצבים עשוי להיות זכאי לתגמול פרישה מוקדמת.

שיעור התגמול מחולק ל-2 רמות ומשתנה בהתאם לגיל.

כפל זכאויות- חשוב לדעת!

נפגע אשר זכאי, עקב אותו מאורע, לתגמול נכות לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ובנוסף גם לקצבת נכות כללית או לפיצוי במסגרת נפגעי עבודה (כאשר מדובר בפגיעת איבה שהינה גם תאונת עבודה) או לתגמול ממשרד האוצר (למעט פיצויים מגרמניה) או פיצוי לפי חוק הנזיקין (אם הנכות נגרמה בידי גורם אזרחי), צריך לבחור בניהם.

לצורך הבחירה יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי שבו הוגשה התביעה לתגמולים תוך שישה חודשים מיום שנמסרה לנפגע ההודעה על החלטת הרשות המאשרת או בתוך שלושה חודשים מהיום שנמסרה לנפגע הודעה על קביעת דרגת נכות לצמיתות, ולחתום על הצהרה בדבר הבחירה בסוג התגמול הרצוי.

לנפגע שלא חתם על הצהרה ישולם תגמול כנפגע פעולות איבה. זכות הבחירה בין שני התגמולים הינה חד פעמית. נפגע שבחר בתגמול מסוים לא יוכל לשנות את בחירתו יותר מאוחר. נפגע שבחר בפיצוי או תשלום לפי חוק אחר שאינו חוק התגמולים  יצטרך החזיר את כל התשלומים וההטבות שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי מתוקף היותו מוכר כנפגע פעולת איבה.

ניתן בנקל להבין כי מדובר בהליך מורכב וארוך שעשויים להיות נלווים לו תגמולים נוספים שונים ומגוונים שחשוב להבין אלו מהם מתאימים למקרה הספציפי ולכן מומלץ לפנות לעו"ד בעל ניסיון רב בתחום על מנת שזה יבדוק את סיכויי התביעה, ייעץ וילווה את הנפגע ובני משפחתו באופן מלא לאורך התהליך כולו, לרבות ייצוג בוועדות הרפואיות והגשת ערעור במידת הצורך עד למימוש מלוא זכויותיו הרפואיות וקבלת כל התגמולים וההטבות להם הוא זכאי.

למרות שלעיתים ההליך ארוך ומייגע וכולל מספר רב של בדיקות וביקורים בוועדות הרפואיות על כל אדם לדעת ולממש את הזכויות המגיעות לו.

Paste your AdWords Remarketing code here