השאירו פרטים ונדבר בהקדם האפשרי:

סיפורי הצלחה

גמלת סיעוד

מה זה
בעצם גמלת סיעוד?

גמלת סיעוד מיועדת
לאנשים שעברו את  גיל הפרישה (62 לנשים
ו-67 לגברים)  וזקוקים לעזרה רבה של הזולת בביצוע
פעולות היום-יום (לבוש, רחצה, אכילה, ניידות בתוך הבית ושליטה על הסוגרים)  או לחלופין זקוקים להשגחה צמודה למען בטיחותם
ולמען בטיחות הסובבים אותם.

האם
יש תנאים מסוימים לזכאות לגמלת סיעוד?

לגמלת סיעוד זכאי רק
אדם השוהה בבית או בדיור מוגן. אדם המאושפז במוסד סיעודי לא זכאי לגמלת סיעוד.

בנוסף, אדם המקבל קצבת שירותים מיוחדים, גמלה
לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה יצטרך לבחור בין הקצבה לגמלת הסיעוד, ואילו אדם
שמקבל הטבה של עזרת הזולת או של ליווי ממשרד הביטחון לא יוכל לקבל את גמלת הסיעוד.

האם
הגמלה תלוית הכנסות? 

ההכנסות של התובע הינן בהחלט
אחד מתנאי הזכאות והן נבדקות בהתאם למצב המשפחתי של התובע.

נכון לשנת 2024, אדם יחיד שהכנסותיו לא עולות על 11,870 ₪ יוכל לקבל גמלה מלאה. אדם שהכנסותיו נעות בין 11,870 ₪ ל-17,805 ₪ יוכל לקבל רק גמלה מופחתת ב-50% ואדם שהכנסותיו עולות על 17,805 ₪ אינו זכאי לגמלת סיעוד כלל.

כאשר מדובר בזוג אז החלוקה הינה עד 17,805 ₪, בין 17,805 ₪ ל-26,708 ₪ ומעל 26,708 ₪, בהתאמה.

במקרה שבו שני בני הזוג סיעודיים אז ההכנסה תחושב לפי מצב משפחתי של יחיד עבור כל אחד מהם.

מה נחשב כהכנסה?

ההכנסות שנלקחות בחשבון
הינן הכנסות ברוטו מעבודה, הכנסות מפנסיה, הכנסות מקצבאות הביטוח הלאומי, הכנסות
מנכסים וכל הכנסה אחרת לפי סעיף 2 לפקודת המיסים.

קצבאות לנפגעי רדיפות
הנאצים וניצולי שואה וקצבאות סיעוד מביטוח סיעודי פרטי לא נלקחות בחשבון.

תשלום לפי פסק דין
מזונות, הוצאות עבור אחזקה של בן זוג במוסד סיעודי והוצאות על שכר דירה יקוזזו
מסכום ההכנסות.

מהו
הליך התביעה בפועל?

את התביעה יש להגיש
לביטוח הלאומי בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים ואישורי הכנסות.

לאחר הגשת התביעה תיערך
לתובע בדיקה של יכולת התפקוד בביתו באמצעות ביקור בית מתואם מראש של אח/אחות.

המעריך של הביטוח
הלאומי קובע למעשה ניקוד לפי רמת העזרה לה זקוק הנבדק בכל פעולה ופעולה ולפי הסך
הכולל של הניקוד נקבעת רמת הזכאות.

אדם שמלאו לו 90 שנה יכול לבחור להיבדק על ידי
רופא מומחה בגריאטריה במקום על ידי מעריך של הביטוח הלאומי.

האם
ההחלטה סופית?

על רמת הזכאות שנקבעה
בהחלטה ניתן להגיש ערעור. את הערעור יש להגיש לוועדה מייעצת או לבית הדין לעבודה.

הוועדה המייעצת מורכבת מרופא
ואחות שאינם עובדי הביטוח הלאומי ובאפשרות המערער לבחור האם הוא מעוניין שהדיון
בעניינו יתקיים בנוכחותו, ו/או בנוכחות אדם מטעמו, או ללא נוכחותו ועל סמך מסמכים
בלבד.

בנוסף, אם חלה החמרה
במצב הבריאותי מהבדיקה הקודמת אז ניתן להגיש בקשה להיבדק מחדש.

אין סיכון בערעור או
בהגשת בקשה להיבדק מחדש שכן דרגת הזכאות יכולה לגדול או להישאר ללא שינוי אבל בכל
מקרה היא לא תופחת.

מהן
רמות הזכאות?

קיימות 6 רמות זכאות,
כאשר החל מחודש 11/2018 ואילך ניתן לבחור בין טיפול אישי בבית, קצבה כספית, שירותי
סיעוד או שילוב בניהם.

רמה 1
נקבעת למי שצבר בין 2.5 ל-3 נקודות תלות בבדיקת התפקוד.

במקרה זה ניתן לבחור בין 5.5 שעות טיפול אישי בבית לקבלת קצבה בסך של 1,475 ₪, או שילוב בניהם כאשר יחידת שירות שוות ערך ל-268 ₪ בחודש.

רמה 2
נקבעת למי שצבר בין 3.5 ל-4.5 נקודות תלות בבדיקת התפקוד שהינן שוות ערך ל-10 שעות
טיפול בשבוע.

במקרה זה ניתן להחליף עד 4 שעות טיפול לקצבה
בכסף, כאשר כל שעת טיפול שווה ל-215 ₪ בחודש.

רמה 3 – נקבעת למי שצבר בין 5 ל-6 נקודות תלות בבדיקת התפקוד שהינן שוות ערך ל-17 שעות טיפול בשבוע ו-14 שעות שבועיות למי שמעסיק עובד זר.

במקרה זה ניתן להחליף עד 6 שעות טיפול לקצבה בכסף לאחר בדיקה ואישור של עובד סוציאלי מטעם ביטוח לאומי.

רמה 4 – נקבעת למי שצבר בין 6.5 ל-7.5 נקודות תלות בבדיקת התפקוד שהינן שוות ערך ל-21 שעות טיפול בשבוע ו-18 שעות שבועיות למי שמעסיק עובד זר.

במקרה זה ניתן להחליף עד 7 שעות טיפול לקצבה
בכסף לאחר בדיקה ואישור של עובד סוציאלי מטעם ביטוח לאומי.

רמה 5 – נקבעת למי שצבר בין 8 ל-9 נקודות תלות בבדיקת התפקוד שהינן שוות ערך ל-26 שעות טיפול בשבוע ו-22 שעות שבועיות למי שמעסיק עובד זר.

במקרה זה ניתן להחליף עד 9 שעות טיפול לקצבה בכסף לאחר בדיקה ואישור של עובד סוציאלי מטעם ביטוח לאומי.

רמה 6 – נקבעת למי שצבר בין 9.5 ל-10.5 נקודות תלות בבדיקת התפקוד שהינן שוות ערך ל-30 שעות טיפול בשבוע ו-26 שעות שבועיות למי שמעסיק עובד זר.

במקרה זה ניתן להחליף עד 10 שעות טיפול לקצבה
בכסף לאחר בדיקה ואישור של עובד סוציאלי מטעם ביטוח לאומי.

ניצול שואה שנקבעה לו רמת זכאות 4 ומעלה והוכר
כנרדף על ידי הנאצים, על ידי ועדת התביעות של הרשות לניצולי שואה או על פי חוק
הפיצויים הגרמני, זכאי לתוספת שעות הניתנת על ידי הקרן לרווחה לנפגעי השואה
בישראל. ניתן להמיר גם את התוספת הזו לקצבה בכסף.

מה
כולל הטיפול האישי בבית?

הטיפול הסיעודי האישי בבית כולל עזרה בהלבשה,
אכילה, רחצה, טיפול בהיגיינה אישית, החלפת מוצרי ספיגה ומצעים, ניידות בבית ומחוץ
לבית, השגחה ועזרה בניהול משק הבית ובנטילת תרופות.

מהם
שירותי הסיעוד?

כאמור, ניתן לשלב בין
המרת הגמלה לקצבה בכסף להמרת הקצבה לשירותי סיעוד שיסייעו לתובע בביצוע פעולות
היום-יום ובניהול משק הבית ויקלו על משפחתו את הטיפול בו ואת ההשגחה עליו. השירותים
הינם:

ביקורים
במרכז יום לקשיש- במרכזי היום ניתנים שירותים כגון ארוחות,
רחצה וגילוח, פעילות חברתית ותעסוקתית, פעילות גופנית, בדיקת אחות וטיפול סוציאלי.

שירות
לחצן מצוקה- לחצני המצוקה מחוברים למוקד מאויש אשר עונה
לקריאות עזרה 24 שעות ביממה.

שירותי
כביסה- כולל איסוף, ייבוש, קיפול והחזרה.

סיפוקי
מוצרי ספיגה.

האם
ניתן להמיר את כל הגמלה לקצבה בכסף?

תובע יוכל לקבל את כל
קצבת הסיעוד בכסף אם הוא מעסיק מטפל צמוד בשכר על פי חוזה כתוב לפחות 12 שעות
ביממה, 6 ימים בשבוע, אשר אינו בן משפחה שלו.

כאשר מדובר בעובד זר אז
יש צורך בהיתר מטעם רשות ההגירה להעסקת עובד זר והעובד צריך להיות שוהה כדין
בישראל.

אם אתם מתלבטים האם מגיעים
לכם או לקרובי משפחה שלכם גמלת סיעוד, איך לעזור להם לקבל גמלה שכזו והאם נקבעה להם
גמלה המשקפת את מצבם אני ממליץ להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום, אשר יבדוק את סיכויי
התביעה וילווה אתכם לכל אורך הדרך עד למימוש מלוא הזכויות המגיעות.

Paste your AdWords Remarketing code here