השאירו פרטים ונדבר בהקדם האפשרי:

סיפורי הצלחה

ביטוח נכות מתאונה

מהו ביטוח נכות מתאונה?

פוליסת ביטוח נכות מתאונה נועדה כדי לספק למבוטח כיסוי ביטוחי במקרה של תאונה שגרמה לו נזק גוף בגינו נותר נכה לצמיתות. הכיסוי הביטוחי של ביטוח נכות מתאונה עשוי להופיע כאחד הסעיפים הביטוחיים הנלווים לביטוח חיים, כחלק מביטוח תאונות אישיות או כביטוח נכות מתאונה בפני עצמו.

כל פוליסה של ביטוח נכות מתאונה מגדירה בצורה שונה את סוגי התאונות שהיא מכסה. ההגדרה הקלאסית בפוליסה הינה: "חבלה גופנית שנגרמת למבוטח באופן מקרי על ידי גורם חיצוני והמהווה סיבה לנכות".

מהם החריגים לפוליסה?

כפי שהסברתי בתחילת המאמר כל פוליסה שונה מקודמתה, אולם ברוב הפוליסות נכות צמיתה מתאונה אשר קשורה לאחד מהמקרים המפורטים להלן, לא תזכה בפיצוי (מוחרגת): בעיות נפשיות, מחלה, פעולת טרור, השתתפות בספורט אתגרי (כמו טיפוס הרים), קרינה/זיהום רדיואקטיבי, פגיעה עצמית או ניסיון לפגיעה עצמית, שימוש באלכוהול וסמים, שירות בכוחות הביטחון וכמובן מקרה שארע לפני כניסת הביטוח לתוקף.

מהו הסכום המבוטח?

בביטוח נכות מתאונה נקבע סכום כסף שישולם למבוטח בתשלום חד-פעמי (מענק ולא קצבה) אם יהפוך בעקבות התאונה לנכה לצמיתות בשיעור של 100%. במידה ועקב התאונה נותרה למבוטח נכות קבועה הנמוכה מכך הוא יקבל את החלק היחסי מסכום הביטוח אותו רכש. לדוגמא, אם אדם רכש כיסוי ביטוחי בסכום של 300,000 ש"ח ובעקבות התאונה נותרה לו נכות קבועה בשיעור של 10% אזי סכום הפיצוי שיגיע לו יהיה 30,000 ש"ח. על כן ככל שהכיסוי הביטוחי שנרכש בתחילה הוא גבוה יותר והנכות שנותרה מהתאונה הינה קשה יותר כך גם גובה הפיצוי יהיה גדול יותר.

בפוליסה מופיעה רשימה בה נקבע מהן הנכויות ואילו אחוזי נכות יזכו בתשלום.

האם ניתן לתבוע נכות מתאונה במקרה של תאונת עבודה?

תביעה למוסד ביטוח לאומי בגין תאונת עבודה אינה שוללת את התביעה במסגרת ביטוח נכות מתאונה, ההפך הוא הנכון, חשוב למצות את כלל הזכויות המגיעות. עם זאת, כדאי לזכור כי ביטוח נכות מתאונה מפצה בגין נכות צמיתה בלבד ואינו מפצה בגין נכות זמנית.

מהי תקופת ההתיישנות?

ככל תביעה של ביטוח גם במקרה של תביעה בגין נכות מתאונה תקופת ההתיישנות הינה 3 שנים ממועד קרות התאונה ולא 7 שנים, ועל כן יש לפעול במהירות ולא לאבד זמן. גם אם אדם שנפצע בתאונה עובר טיפולים, ניתוחים והליכי שיקום שונים ומצבו טרם התייצב סופית חשוב לזכור כי המועד הקובע לתחילת מניין תקופת ההתיישנות הינו יום התאונה ולא יום התייצבות המצב הרפואי.

מה כוללת תביעה לנכות מתאונה?

על אף שמדובר לכאורה בתביעה פשוטה, בפועל פעמים רבות מנסות חברות הביטוח לתת פרשנות בלתי סבירה להגדרות שונות בפוליסה ומפרשות לטובתן את תנאי הפוליסה. חוסר הידע של המבוטח, אשר לרוב אינו בקי בהגדרות הפוליסה הרבות מביא לפספוס תשלום הפיצויים המגיעים למבוטח. פעמים אחרות, חברות הביטוח שוללות את קיומה של הנכות לכן אסור לוותר לחברת הביטוח. במקרים בהם נעזרים בעורך דין שמומחה בתחום חברות הביטוח שנלחם בשבילכם על זכוייתכם לא מקבלים את דחיית התביעה כפשוטה וכך ניתן לקבל את הפיצוי המגיע במלואו.

>>לחץ כאן לכל המאמרים בנושא חברות ביטוח

Paste your AdWords Remarketing code here